Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien?

Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien i Norge eller resten av den vestlige verden? Det er i hvert fall inntrykket man får av mange synlige profiler i ernæringsmiljøet. Helt overordnet, så er offentlige kostråd svært like over hele verden, nettopp fordi systematisk gjennomgang av all tilgjengelig forskning fører frem til samme resultat, med litt variasjon … Les mer