Periodisk faste eller kontinuerlig energiunderskudd?

I denne randomiserte kontrollerte studien på periodisk faste ble 36 voksne, normalvektige individer delt inn i 3 ulike grupper. Her ble 24t faste annen hver dag med 25% netto energiunderskudd sammenlignet mot 25% netto energiunderskudd uten periodisk faste, og mot 24t periodisk faste annen hver dag uten netto energiunderskudd. Denne protokollen av periodisk faste er … Les mer

Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien?

Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien i Norge eller resten av den vestlige verden? Det er i hvert fall inntrykket man får av mange synlige profiler i ernæringsmiljøet. Helt overordnet, så er offentlige kostråd svært like over hele verden, nettopp fordi systematisk gjennomgang av all tilgjengelig forskning fører frem til samme resultat, med litt variasjon … Les mer