Barnematbedrift misviser om kostråd

En kjent barnematbedrift har sendt ut et skriv til sine kunder hvor småbarnsforeldre oppfordres til å se bort fra Helsedirektoratets kostråd om å velge myke plantemargariner fremfor smør. Forfatterne, som alle har høyere utdanning innen samfunnsernæring eller human ernæring, oppsummerer kritikken i sitt eget skriv med fem punkter som jeg skal gjennomgå steg for steg i denne artikkelen.

Les mer

Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien?

Har offentlige kostråd skylden for fedmeepidemien i Norge eller resten av den vestlige verden? Det er i hvert fall inntrykket man får av mange synlige profiler i ernæringsmiljøet. Helt overordnet, så er offentlige kostråd svært like over hele verden, nettopp fordi systematisk gjennomgang av all tilgjengelig forskning fører frem til samme resultat, med litt variasjon … Les mer