Periodisk faste eller kontinuerlig energiunderskudd?

I denne randomiserte kontrollerte studien på periodisk faste ble 36 voksne, normalvektige individer delt inn i 3 ulike grupper. Her ble 24t faste annen hver dag med 25% netto energiunderskudd sammenlignet mot 25% netto energiunderskudd uten periodisk faste, og mot 24t periodisk faste annen hver dag uten netto energiunderskudd.

Denne protokollen av periodisk faste er ikke veldig vanlig, men poenget var å skape et scenario hvor det ikke var tvil om at kroppen var i fastetilstand, samt at dagene med måltider skulle bli så like som mulige med hensyn på både måltidsfrekvens og tidspunkt for måltidene .

Resultatene viste at 25% energiunderskudd gav vektreduksjon i både gruppen som fastet, og gruppen som ikke fastet – men gruppen som fastet mistet mer muskelmasse. Det var også liten til ingen forskjell på blodprøveresultater blant gruppene.

Motbeviser studien nyttigheten av periodisk faste? Neida! Muligens vil en protokoll som 5/2 eller 16/8, samt et mindre energiunderskudd, være mer muskelbesparende. Men, som nevnt var formålet å skape et scenario hvor det ikke var tvil om at deltakerne fastet slik at man kunne undersøke om fasting i seg selv, uavhengig av energiunderskudd, hadde en effekt. Dette såg ikke ut til å være tilfellet.

Dette tolker jeg som at matkvalitet, trivsel, fysisk aktivitet og etterlevelse spiller en viktigere rolle i det store bildet enn måltidsfrekvens.

Referanse

  1. Templeman I, Smith HA, Chowdhury E, et al. A randomized controlled trial to isolate the effects of fasting and energy restriction on weight loss and metabolic health in lean adults. Sci Transl Med. 2021;13(598):eabd8034. doi:10.1126/scitranslmed.abd8034

Legg igjen en kommentar